ADHD/ADD-Coaching & Counsellingburo De Koning
Mariëtte de Koning


skype
Mocht de afstand tussen u en Dordrecht een probleem zijn, dan kan coaching desgewenst via skype plaatsvinden !
Mariëtte de Koning - Counselling

Counselling

Ieder gezond mens ervaart weleens een periode waarin men minder grip op het leven lijkt te hebben. Er gebeurt van alles, er zijn vragen, problemen, spanningen of conflicten. Vanuit de wensen en behoeften van de client en de betrokkenheid, ervaring en kennis van de counsellor wordt een plan opgesteld dat houvast biedt. Er kunnen diverse vormen van counselling worden ingezet zoals Individuele en relatie-counselling. Neem zelf weer de touwtjes in handen! Counselling in de natuur stimuleert vaak de creativiteit in het zoeken naar oplossingen.Counsellingburo
Mariëtte de Koning
Suze Groeneweg-erf 260
3315 XG Dordrecht
tel. 078-6166315
info@adhdaddcoaching.nl


we werken
binnen
of
buiten
privacyverklaring